mapa

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Studie revitalizace náměstí Městyse Březno 1/2Datum konání:
23.1.2012

Nákres finálního stavu Revitalizace
ANKETA – studie - úprava náměstí ve Březně

Vážení občané,

na webových stránkách Městyse Březno (www.brezno.cz) máte možnost se seznámit se studií návrhu úpravy náměstí ve Březně. Studii vypracovala Ing.arch. Iva Knappová – firma KPP, Praha 6.

Plocha, kterou studie řeší je velice rozsáhlá. Není možné realizovat tento projekt jako celek. Je nutné přistoupit k etapizaci úpravy náměstí. Ve studii jsou představeny jednotlivé etapy, tak jak byly architekty navrženy.

Vedení městyse by velice zajímali Vaše názory na tento návrh úpravy náměstí.
Připomínky můžete zasílat emailem na úřad městyse brezno@seznam.cz

Připravili jsme i několik anketních otázek:

1. Je řešení parkování na náměstí vyřešeno ve studii dostatečně?
2. Souhlasíte s návrhem etapizace ?
3. Jsou zpevněné plochy (silnice, chodníky) dostatečně řešeny?
4. Je dostatečně řešena veřejná zeleň?

Odpovědi zasílejte na adresu brezno@seznam.cz nebo prostřednictvím našich stránek v menu "napište nám".
Předem děkujeme za Váš čas a ochotu se ankety zúčastnit.

Se závěry ankety se můžete seznámit na jednání zastupitelstva městyse koncem měsíce února 2012.

Ve Březně 23.1.2012

Barbora Adamcová
starostka městyse

Odkaz na YouTube - videostudie náměstí - prohlédněte si jak bude náměstí vypadat
Další informace a ukázky + diskuse

1. etapa revitalizace
2. etapa revitalizace
3. etapa revitalizace