mapa

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

 

 INFORMACE PRO VEŘEJNOST

ÚŘAD MĚSTYSE BŘEZNO

ÚŘEDNÍ HODINY:

Pondělí  8:00 - 11:00   12:00 - 17:00

Středa    8:00 - 11:00   12:00 - 17:00

Kontaktní telefon: 326 399 180 a 724380840
e-mail: brezno@seznam.cz

 

STAVEBNÍ ÚŘAD BŘEZNO

ÚŘEDNÍ HODINY:

Návštěva pouze po telefonické domluvě!

Pondělí  8:00 - 11:00   12:00 - 17:00

Středa    8:00 - 11:00   12:00 - 17:00

Kontaktní telefon: 326 399 732
e-mail: brezno.su@seznam.cz

 

ŽÁDÁME VEŘEJNOST, ABY UPŘEDNOSTŇOVALA PÍSEMNÝ, ELEKTRONICKÝ 
A TELEFONICKÝ KONTAKT S ÚŘADEM.

 

 

 

Hlaseni-web-banner-III-wide CZ BŘEZNO bez FB.png   

 

První projekt nového programového období ESIF 2014+ obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace

Cílem projektu „Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro jednotku SDH městyse Březno“ je zvýšení připravenosti jednotky SDH městyse Březno jako složky Integrovaného záchranného systému a posílení její schopnosti rychlého a efektivního poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí v důsledku extrémního sucha, které povede ke zmírnění následků a projevů mimořádných událostí.

Projekt „Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro jednotku SDH městyse Březno“ získal dotaci v rámci výzvy č. 19 Integrovaného regionálního operačního programu (dále také jen „IROP“). Celkové předpokládané náklady projektu jsou ve výši 7 986 000,- Kč. Dotace EU a státního rozpočtu činí 90% nákladů, max. ve výši 7 176 510,- Kč. Projekt bude realizován do konce června 2017.