mapa

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Základní a mateřská škola

Informace o Základní škole a Mateřské škole Březno

Zřizovatel:
Městys Březno
Březno 13
IČ: 00237574
DIČ: CZ237574
tel: 326399180
e-mail: brezno@seznam.cz
www.brezno.cz

Základní škola:
p. ředitelka BĚLOHLÁVKOVÁ Dana
Březno 115
294 06 Březno
tel. 326 399 139
IČO: 709 88 102 
e-mail: zs.brezno@seznam.cz
www.zsbrezno.cz

Mateřská škola:
vedoucí učitelka: Bc. MULLEROVÁ Jitka
294 06 Březno 3
tel. 326 399 135 
www.zsbrezno.cz

Školní jídelna:
vedoucí: ŠTRAUCHOVÁ Petra
tel. 326 399 265
výdej oběda 11.00 - 13.00
odhlášení oběda den předem

Školní družina:
FIDLEROVÁ Jana
KOŠŤÁKOVÁ Dagmar
VITMAJEROVÁ Iva
FÍČKOVÁ Libuše
Mgr. LIEBICHOVÁ Veronika
tel. ŠD na ZS: 602605630 - pouze v pracovní dobu
tel. ŠD ve škole: 602302698 - pouze v pracovní dobu
email: druzinabrezno@seznam.cz

Školní družina je určena pro žáky 1.-5. ročníků. Přednostně je naplňována žáky z nejnižších ročníků do naplnění celkové kapacity školní družiny. 
Provozní doba:
ráno: 6.30 - 7.35
odpoledne: 11.25 - 16.15 

Zvolená školská rada pro období 2013 - 2015

zástupci městyse:    VALENTA Zbyněk
                                    PEČOVÁ Jana
                                    KOUŘIL Lubomír

zástupci rodičů:        PROCHÁZKOVÁ Martina
                                    DOBRKOVSKÁ Miroslava
                                    POUPOVÁ Blanka

zástupci pedagogů:  PaeDr. CHARVÁTOVÁ Evženie
                                     Mgr. MOKREJŠOVÁ Lenka
                                     Mgr. KLÍMOVÁ Věra

kontakní osoba:         Mgr. KLÍMOVÁ Věra
tel: 326399139
e-mail: zs.brezno@seznam.cz

 

Vzdělávací program

Od prvního do devátého ročníku se vyučuje podle vzdělávacího programu Základní školy, který schválilo MŠMTv ČR podle č.j. 16 847/96-2. Byl vypracován vlastní školní vzdělávacím program pro školní rok 2016/2017.

Počet žáků: 278  (školní rok 2016/2017)

Školu navštěvují žáci z těchto obcí:
Březno, Dlouhá Lhota, Petkovy, Lhotky, Sukorady, Martinovice, Židněves, Nová Telib, Plazy, Kolomuty, Kobylnice a Řehnice.

Vedení školy:
Ředitelka školy:              Mgr. BĚLOHLÁVKOVÁ Dana
Zástupce ředitele:          Mgr. VITMAJEROVÁ Kateřina

Správce školy:                 ŇORBA Petr 
Vedoucí školní jídelny:   ŠTRAUCHOVÁ Petra 
Vedoucí učitelka MŠ:     MULLEROVÁ Jitka 
Účetní školy:                   DUŘTOVÁ Soňa

 

Z historie školy

Kdy přesně březenská škola vznikla, se již asi nedozvíme. Nejstarší pravděpodobný údaj pochází z roku 1777, kdy pán z Bubna vystavěl mimo jiné také školu. Za věrohodný údaj můžeme však již pokládat rok 1789, kdy podle místní kroniky již existuje dvojtřídní škola pro děti z širokého okolí. Roku 1810 byla přistavěna k místní zvonici budova nové školy (dnešní poštovní úřad). V této době navštěvovalo školu asi 150 dětí. Počty dětí se neustále zvyšovaly (r. 1836 to bylo 205 dětí, r.1871 již 270 dětí). Vyučovalo se ve dvou třídách, teprve r. 1872 byla zřízena třetí třída.

Vzhledem k nevyhovujícím prostorám se začalo uvažovat o výstavbě nové školy. Stavba byla odkládána pro neutěšené hospodářské poměru , své také způsobila I. sv.válka. Teprve v roce 1922 rozhodla školská rada, že obec musí na své náklady novou školu postavit. Smlouva o stavbě byla podepsána 17.12.1922 a 17.10.1923 byla nová škola slavnostně otevřena za účasti ministerského rady a zemského školního inspektora V. Beneše a okresního školního inspektora Selnera.

Druhý stupeň základní školy, tehdy ještě měšťanské, byl otevřen v místním zámku a ž v roce 1947. Kvůli havarijnímu stavu budovy bylo v 70.letech rozhodnuto přistavět nový pavilon II. st. k původní národní škole. Zčásti montovaná stavba byla dokončena a otevřena v roce 1985. Původní budova národní školy z roku 1923 fungovala až do roku 1993, kdy se začalo s generální přestavbou. Ta byla dokončena roku 1996 a propojena s pavilonem II. stupně.