mapa

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

 

 

 

 

směrnice petice a stížnosti

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2005 - podmínky požární ochrany

 

OZV č.1/2013 - o místních poplatcích

27.3.2013 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 – Požární řád obce

14.07.2005

Řád veřejného pohřebiště ve Březně ze dne 26.11.2003

11.12.2003

Obecně závazná výhláška městyse Březno č.1/2010 - O veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení 28. 4. 2010
OZV č.2/2014 - stanovení sběru a třídění odpadů na území městyse Března 5. 1. 2015
OZV č.3/2014 - o místních poplatcích 5. 1. 2015

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

Provozní řád veřejného dětského hřiště v lokalitě Topoly v Březně


Návštěvní řád dětského hřiště v Topolech

Provozní řád dětského hřiště v Topolech