Změna velikosti písma

Kalendář

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

 OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY jsou výsledkem normotvorné pravomoci, k níž je obec primárně zmocněna Ústavou. Tato pravomoc je blíže vymezena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Územní působnost těchto právních předpisů se proto vztahuje pouze na administrativní teritorium obce, tzn., že zavazuje všechny občany nacházející se na území obce bez ohledu na jejich trvalé bydliště.

S účinností od 1. 1. 2022 se na základě zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen “Sbírka právních předpisů”), již nevyhlašují obecně závazné vyhlášky a nařízení na úřední desce obce, ale v uvedené

Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů,

kterou spravuje Ministerstvo vnitra ČR.

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

VV o zařazení pozemních komunikací v k.ú. Březno u MB, Dolánky do kategorie místních komunikací.pdf

15.10.2019

Řád pro pohřebiště ve Březně.pdf

1.8.2019

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Provozní řád veřejného dětského hřiště v lokalitě Topoly v Březně

Návštěvní řád dětského hřiště v Topolech

Provozní řád dětského hřiště v Topolech