Změna velikosti písma

Kalendář

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Současnost

Současnost

Zeměpisná poloha

Jednoznačná spádovost je do okresního města Mladá Boleslav, je to dáno dopravním systémem i vzdáleností 8 km východně od Mladé Boleslavi.

Obyvatelstvo

V současné době k 1. 1. 2022 je počet trvale přihlášených obyvatel 1058, z toho ve Březně 994 a v Dolánkách 64 obyvatel. Počet žen 398 počet mužů 386, děti mladší 15-ti let 247, cizinců 27. Vzhledem k nové výstavbě rodinných domků je předpoklad zvyšování počtu obyvatel.

Bytový fond

V Březně je celkem cca 345 čísel popisných v Dolánkách 17.

Pracovní příležitosti

Pracovní příležitost v obci je prostřednictvím závodu Vyrtych a.s. (se sídlem v Židněvsi), Zemědělské akciové společnosti Březno (se sídlem v Dlouhé Lhotě), ZŠ a MŠ Březno, Pošta Partner Březno, Obchod Enapo. 

Občanská vybavenost

V obci je ZŠ s kapacitou 320 žáků, MŠ s kapacitou 88 dětí a ŠJ. Základní školu navštěvují žáci ze 7 sousedních obcí. Při ZŠ je i družina s kapacitou 140 dětí. MŠ s kapacitou 88 dětí ve čtyřech třídách, pokrývá potřeby mladých rodin z těchto obcí. ŠJ má kapacitu pro 470 strávníků. Aktuálně ZŠ navštěvuje 306 dětí a MŠ 85 dětí. Školní družinu navštěvuje 130 dětí.  V obci je zdravotní středisko v budově majetku obce s ordinacemi praktického lékaře a dětského lékaře,  přibližně pro stejný obvod sousedních obcí jako slouží ZŠ. Dále je v obci pošta, prodejna potravin a bistro Allegro v budově obce – provozuje nájemce, soukromé pohostinství a kadeřnictví. Renovovaná budova sokolovny slouží k tělovýchově žáků ZŠ, veřejnosti a tělovýchovné organizaci TJ sokol stejně jako víceúčelové hřiště s umělým povrchem, tyto zařízení jsou ve vlastnictví městyse. V provozování obce je hřbitov, který slouží i pro okolní obce.

V městyse je vodovodní síť napojená a provozovaná VaK a.s. Mladá Boleslav a kanalizace včetně ČOV – společná investice se sousední obcí Židněves. Plynofikace obce není. Elektrická energie je zajištěna z Rozvodny Mladá Boleslav, síť v obci je kabelizovaná, vzhledem ke kapacitám trafostanic v obci je stále možnost využití el. energie k vytápění bytů. V obci je též ústředna telecomu, rozvod po obci zemní kabeláží. Svoz komunálních odpadů a BIO odpadu je napojeno na firmu Compag z Mladé Boleslavi. Veřejná doprava převážně směr Mladá Boleslav – okresní město – školy – úřady – příležitost zaměstnání zajišťuje v dostatečné míře několik autobusových linek a železnice ČD projíždějící obcí.

Změna statutu obce na městys

Obec Březno dostalo rozhodnutím předsedy PS ČR p. Vlčka dne 11. 3. 2008 oficiální status městys. Náhled zde.

Není to v historii poprvé, co se statut Března několikrát měnil. Již v historii došlo dvakrát k povýšení Března na městečko a poté v průběhu století na městys. To bylo po druhé světové válce zrušeno a dochází k novému používání tohoto historicky oživlého názvu. Pro informaci, jak to v průběhu dějinných let vlastně vypadalo. Roku 1255 se Březno uvádí jako pouhý dvorec, v roce 1501 dochází k povýšení na městečko a to až do roku 1654, v roce 1720 je uváděna jako ves. V kronice je 30. 10. 1727 uvedeno druhé povýšení na městečko a to až do roku 1847. Od té doby bylo Březno obcí. Znovu-povýšení na městys bylo vyhlášeno v úředním listě ze dne 22.11. 1881, část 16 roč.9, pod číslem 166. Text zní takto:

"Jeho císařské a královské Apoštolské Veličenstvo ráčilo Nejvyšším rozhodnutím ze dne 7. října 1881 nejmilostivěji svoliti, aby uznáno bylo místo Březno za městys. Což následkem vynesení vys. c. k. ministerstva vnitra ze dne 11. října r.1881 čís. 15.630 a vys. ck. místodržitelství v Čechách ze dne 24. října 1881 čís.66.447 v známost uvedeno bylo.
V Mladé Boleslavi dne 22. listopadu 1881 c. k. místodržitelský rada Kundratic, m. p."

Navrácení statutu městyse bylo možné na základě novely zákona o obcích, která tento statut vrací obcím, které dokáží, že statut městys užívaly. Tuto podmínku obec Březno naplnila výše uvedeným rozhodnutím z roku 1881.

Program obnovy vesnice - městys Březno

Program obnovy vesnice, který vláda ČR projednala v květnu 1991 jako vládní program, na jehož základě se přistupuje k obnově vesnice jako k procesu, který je spjatý přímo s každým obyvatelem vesnice. Pouze tito lidé, kteří ve vesnici žijí a znají problémy své vesnice, mohou vytvářet svůj místní program. Velký důraz je v programu kladen na rozvoj původního společenského života, který by opět navázal na tradiční ráz života našich vesnic. Základním předpokladem pro místní program obnovy vesnice je iniciativa a ochota obyvatel vesnice a obecního zastupitelstva zúčastnit se na realizaci programu. Tento program je přístupný všem obcím venkova, není nařizován shora, ale je realizován na základě vlastní žádosti obce. Význam programu pro přihlášené obce je ten, že stát nabízí finanční pomoc na vybrané akce v obcích.

Městys Březno se rozhodl na základě projednání v zastupitelstvu přihlásit se k programu obnovy vesnice. Od roku 2005 každoročně žádáme z tohoto dotačního titulu finanční prostředky a každoročně je realizován nějaký projekt.