mapa

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

 

Územní plán

Březno výrok

Březno_sumární tabulka

Parcelní vymezení Březno

DOPRAVA

ENERGETIKA SPOJE

HLAVNÍ VÝKRES

KOORDINAČNÍ VÝKRES

ŠIRŠÍ VZTAHY

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

ZÁBORY ZPF

ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

 

Pro jednodušší orientaci v ÚP Březno prosím použijte banner Mapové aplikace GIS ONLINE. Banner naleznete pod menu webových stránek na levé straně (pod Ostatní informace).

V aplikaci si zaškrtnete vrstvu Územní plán a plán se Vám zobrazí  do mapové aplikace, kde si můžete interaktivně prohlížet schválené rozvojové lokality a jejich územní limity