mapa

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Josef Horák

 * 27. 11. 1938  -  + 1. 3. 2010

          Pocházel z rodiny březenského zemědělce, z pěti dětí. Povinnou škoní docházku absolvoval v Březně, jako většina žáků v té době. Poté pokračoval v práci svého otce v zemědělství. Měl svoji práci rád a svědomitě se jí věnoval až do doby svého těžkého onemocnění. I přes všechny překážky zdravotní i pracovní, se staral o své zemědělství a koně, které miloval.

          V roce 1990 byl zvolen do zastupitelstva obce Března, kde kde svoji funkci vykonával jako starosta celých 20 let. Velice svědomitě a zodpovědně zastával svoji funkci v dobách pro Březno nejdůležitějších. Asi nejtěžší fázi jeho starostovského období byla realizace ČOV v Březně, která byla dokončena ještě za jeho působení. Byl dlouholetým členem představenstva ZD Březno. Byl též členem SDH Březno a Mysliveckého sdružení. Ohlédněme se tedy za jeho dvacetiletou prací v Březně.

zvolen do zastupitelstva byl 7. 12. 1990
v roce 1990 proběhly také technické úpravy ve školní kuchyni
v roce 1992 byla započata oprava budovy staré školy, oprava trvala do roku 1998, přičemž již v roce 1995 byla z části v provozu
v roce 1993 došlo k přestavbě pavilonu školky
v letech 1997 - 1998 proběhla rekonstrukce elektrické sítě a veřejného osvětlení
v roce 1997 také probíhala oprava střechy na budově Mateřské školky
v roce 1998 započata generální oprava Sokolovny
v témže roce 1998 začaly přípravy na rozsáhlý prtojekt kanalizace. Vlastní stavba byla zahájena až roku 2002
v roce 2000 proběhla oprava veřejného osvětlení u parku ke Klenici a v Dolánkách
roku 2001 se začalo s kácením stromů a výstavbou rodinných domů " v Topolech"
v roce 2002 proběhla stavba víceúčelového hřiště u školy
v roce 2002 byla též uskutečněna oprava veřejného osvětlení " na Rasovně"
v témže roce byla SDH zakoupena nová cisterna
roku 2003 započata stavba inženýrských sítí v lokalitě k Nové Telibi a ke hřbitovu
v témže roce dokončena i stavba víceúčelového hřiště
roku 2006 byla dokončena rekonstrukce Mateřské školy
roku 2007 opravy chodníků
roku 2008 - 2009 provedeno zateplení budov ZŠ a MŠ
v témže roce dokončeno zastřešení pavilonu II. stupně ZŠ
ještě v roce 2008 proběhla I. etapa intenzifikace ČOV Březno - Židněves
roku 2009 dokončena výstavba nového pavilonu MŠ v areálu ZŠ