mapa

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Kanalizace

TELEFONNÍ KONTAKTY NA POVĚŘENÉ PRACOVNÍKY PRO NAHLÁŠENÍ PORUCH ČERPACÍCH ŠACHET:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. p. VÝTVAR - 731 091 989 pokud není dostupný poté
2. p. VALENTA - 728 412 931 pokud není dostupný poté
3. vlastník TK - MĚSTYS BŘEZNO - 326 399 180 pokud není dostupný poté
4. provozovatel - VODOHOSPODÁŘKÉ SLUŽBY RT s. r. o. - 603 269 677 pokud není dostupný poté
5. pí. ADAMCOVÁ 724 380 840

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod a užívání čerpací jímky schválenou zastupitelstvem dne 2.5.2012

Příloha č.1. Pokyn pro užívání čerpací jímky a provoz tlakové kanalizace schválenou zastupitelstvem dne 2.5.2012

Vnitropodniková směrnice - pokyn problematika stočného od 1.6.2012

 

Výpis z usnesení zastupitelstva ze dne 2.5.2012 - zápis č.4/2012

4/01/2012 – Schválení Smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod a užívání čerpací jímky kanalizace včetně přílohy č.1 Pokyny pro užívání čerpací jímky a provoz tlakové kanalizace Pokyn s dvěma připomínkami :

1. Doplnění článku V., bod 5.1., tak že po připomínkách zní: Provozovatel má povinnost
zajistit bezpečný a plynulý odtok odpadních vod kanalizačními řády, dlouhodobou provozní životnost a dobrý technický stav všech zařízení popsaných provozním řádem. Zařízení je popsáno v příloze této smlouvy č.1(jímka plastová nebo betonová kruhová) – Pokyn pro užívání čerpací jímky a provoz tlakové kanalizace.

2. Doplnění článku V., bod 5.4., tak že po připomínkách zní: „ Provozovatel je povinen zajistit odstranění poruchy na čerpacích jímkách do 48 hodin od nahlášení poruchy pověřeným pracovníkem, nedohodnou-li se s uživatelem jinak. Uživatel je povinen poskytnout provozovateli součinnost k zajištění odstranění poruchy.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.

4/02/2012 – Schválení Pokynu  k výkladu smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod a užívání čerpací jímky kanalizace (vnitropodniková směrnice).
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.

1/03/2014 – Kalkulace stočného od 1.1.2014 ve výši 38,-Kč./m3 pro Březno a Židněves. Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.

 

kalkulace stočného od 1.1.2014