mapa

Změna velikosti písma

Vyhledat v textuRada městyse

ADAMCOVÁ Barbora
starostka
VALENTA Zbyněk
místostarosta
PAVELKA Jiří
 
KONEJLOVÁ Věra
 
HORÁK Pavel
 
 
 
 
Rozhodnutí rady městyse ze dne 4.1.2017 č. 1/2017
RM 1/01/2017 - Rada městyse Březno souhlasí d přijetím finančního daru na konvektomat ve ŠJ v ZŠ a MŠ Březno od obce Petkovy ve výši 31.542,- Kč.
RM 1/02/2017 - Rada městyse Březno souhlasí s přijetím finančního daru na konvektomat ve ŠJ v ZŠ a MŠ Březno od obce Kobylnice ve výši 14.719,- Kč.
RM 1/03/2017 - Rada městyse Březno souhlasí s odepsáním pohledávky z minulých let fa. č. 14-002-00190 ve výši 1.349,- Kč. z účetnictví městyse Březno.
RM 1/04/2017 - Rada městyse Březno souhlasí se zapůjčením sálu sokolovny p. .... za účelem tréninku standartních tanců pro syna a jeho taneční partnerku. Sazba 50,- Kč. včt. DPH.
RM 1/05/2017 - Rada městyse Březno souhlasí se zapůjčením barových stolků za úplatu 12 ks./120,- Kč. včetně DPH a ubrusů na Den otevřených dveří 28.1.2017 v ZŠ.
RM 1/06/2017 - Rada městyse Březno souhlasí s nákupem 4 ks. bezdrátových mikrofonů, náklad cca. 12.000,- Kč. bude zahrnuto do rozpočtu 2017.
Rozhodnutí rady městyse ze dne 18.1.2017 č. 2/2017
RM 2/01/2017 - Rada městyse Březno souhlasí s příspěvkem 1000,- Kč. na varhany ve Svatovítské katedrále.
RM 2/02/2017 - Rada městyse Březno souhlasí s bezplatným pronájmem prostor sokolovny poradci pozemkových vlastníků pro účely informativní schůzky pro občany - pomoc s dohledáním nedostatečně zapsaných pozemků.
RM 2/03/2017 - Rada městyse Březno souhlasí s žádostí o dotaci na stromy z grantového programu Nadace ČEZ "Stromy".
RM 2/04/2017 - Rada městyse Březno schválila nechat zpracovat dokument - "protokol o určení vnějších vlivů" + revize el. instalace u čp. 13 (OU).
Rozhodnutí rady městyse ze dne 1.2.2017 č. 3/2017 
RM 3//01/2017 - Rada městyse Březno rozhodla o pronájmu nebytových prostor části prodejny čp. 182 pí. Bc. ........, Čejetice čp. 170, okr. Mladá Boleslav za účelem provozování kavárny a cukrárny.
RM 3/02/2017 - Rada městyse Březno souhlasí s povolením zřízení vjezdu přes pozemek par. č.  329/15 v k. ú. Březno u Ml. Boleslavi ve vlastnictví městyse Března z důvodu vjezdu na pozemek par.č.333/19 v k. ú. Březno u Ml. Boleslavi (vlastníci manželé .....)
RM 3/03/2017 - Rada městyse Březno souhlasí s prořezáním lípy na hřbitově ve Březně a zdravotní řezy u lípy u kapličky a u lípy proti kapličce v Dolánkách v celkové výši 38.688,- Kč s DPH.
RM 3/04/2017 - Rada městyse Březno souhlasí z důvodu bezpečnosti s pokácením břízy v Dolánkách (v břehu u křížku).
RM 3/05/2017 - Rada městyse Březno souhlasí se zakoupením přenosné řečnické aparatury ve výši cca. 5.000,- Kč.
Rozhodnutí rady městyse ze dne 15.2.2017 č. 4/2017   
bez rozhodnutí 
Rozhodnutí rady městyse ze dne 1.3.2017 č. 5/2017
RM 5/01/2017 - Rada městyse Březno souhlasí se schválením účetní závěrky za rok 2016 příspěvkové organizace dle vyhlášky 220/2013 Sb.
RM 5/02/2017 - Rada městyse Březno souhlasí se zveřejněním pohlednice Března v kalendáři na rok 2018 za cenu 1000,- Kč. bez DPH.
Rozhodnutí rady městyse ze dne 22.3.2017/č.6/2017
RM 6/01/2017 - Rada městyse Březno schvaluje rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Březno na rok 2017.
RM 6/02/2017 - Rada městyse Březno schvaluje Střednědobý výhled příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Březno na rok 2017. 
RM 6/03/2017 - Rada městyse Březno schvaluje uvolnění investičního transferu z investičního fondu ZŠ a MŠ Březno na pokrytí nákladů čistícího stroje ve výši 63.053,- Kč.
RM 6/04/2017 - Rada městyse Březno schvaluje odvést hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2016 ve výši 253.618,89 Kč zpět do rozpočtu zřizovatele Městyse Březno.
RM 6/05/2017 - Rada městyse Březno schvaluje závazné ukazatele k rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Březno.
RM 6/06/2017 - Rada městyse Březno schvaluje kritéria ZŠ a MŠ Březno pro přijetí žáka k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018.
RM 6/07/2017 - Rada městyse Březno schvaluje odbornou práci ve výši 5.500,- Kč. bez DPH fa. Compag na stabilizaci a zabezpečení lípy hřbitově ve Březně.
RM 6/08/2017 - Rada městyse Březno schvaluje likvidaci azbestových desek ze ZŠ fa. Compag ve výši 2500,- Kč. bez DPH.
RM 6/09/2017 - Rada městyse Březno schvaluje zakoupení 2 ks. požárních přístrojů S5 sněhový ve výši 1499,- Kč. bez DPH pro SDH Březno.
Rozhodnutí rady městyse ze dne 5.4.2017/č.7/2017
RM 7/01/2017 - Rada městyse Březno schvaluje Smlouvu o právu umístit a provést stavbu "Kanalizační přípojky pro objekt na pozemku p.p.č.140/17 k.ú. Březno u MB".
RM 7/02/2017 - Rada městyse Březno schvaluje Rozpočtové opatření č.1 roku 2017 ve výši 536.00,- Kč.
RM 7/03/2017 - Rada městyse Březno schvaluje dar účelově neurčený SDH Březno ve výši 20.000,- Kč. na oslavu výročí 135 let založení SDH Březno.
RM 7/04/2017 - Rada městyse Březno souhlasí s použitím znaku obce pro účely oslav 135 let SDH Březno.  
Rozhodnutí rady městyse ze dne 19.4.2017/č.8/2017 
RM 8/01/2017  - Rada městyse Březno rozhodla o zhotovení nápisu na Křížek v Dolánkách na žulový podklad
RM 8/02/2017 - Rada městyse Březno rozhodla o výměně "zrcadla" na křižovatce místní komunikace a III/280
RM 8/03/2017 - Rada městyse Březno schvaluje Smlouvu o právu umístit a provést stavbu - manželé .... - "Vodovodní a kanalizační přípojky pro objekt na pozemek p.p.č. 463/115 k.ú. Březno u MB".
RM 8/04/2017 - Rada městyse Březno schvaluje zveřejnění návrhu na pronájem bytu v budově Březno čp.1. Termín pro podání žádostí je k 30.5.2017. Nájemní vztah od 1.7.2017.
RM 8/05/2017 - Rada městyse Březno souhlasí s uzavírkou místních komunikací dne 27.5.2017 z důvodu pořádání akce VOKOLOPOLE.
RM 8/06/2017 - Rada městyse Březno rozhodla v souladu s vydanou OZV č.1/2013 o navýšení místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu na trojnásobek ve výši 7.200,-Kč. poplatníci Březno čp.37: pí. ........................................
Rozhodnutí rady městyse ze dne 3.5.2017/č.9/2017
RM 9/01/2017 - Rada městyse Březno schvaluje Rozpočtové opatření č.2 roku 2017. Zvýšení příjmů o 31.000,- Kč., zvýšení výdajů o 15.000,- Kč. a snížení financování z minulých let o 16.000,- Kč.
RM 9/02/2017 - Rada městyse Březno schvaluje jako zřizovatel ZŠ a MŠ Březno Rozpočtovou změnu č.1 roku 2017 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Březno zvýšení výdajů ve výši 265.000,- Kč - rekonstrukce kuchyňky v MŠ.
Rm 9/03/2017 - Rada městyse Březno rozhodla o přidělení zakázky malého zakázky rozsahu "Úprava požární zbrojnice Březno" firmě LIPORACO, celkové náklady ve výši 134.404,- Kč. včt. DPH.
Rozhodnutí rady městyse ze dne 17.5.2017/č.10/2017
RM 10/01/2017 - Rada městyse Březno schvaluje SDH Březno použít travnatou plochu na náměstí pro občerstvení na zábavu pro děti na akci Pohádková cesta dne 25.6.2017.
RM 10/02/2017 - Rada městyse Březno rozhodla o přidělení zakázky malého rozsahu "Úprava hasičské zbrojnice - Dolánky" firmě Boleslavská Pojizerská s.r.o., Boleslavská 643, Bakov nad Jizerou. IČ: 27865738, DIČ: CZ27785738, celkové náklady ve výši 39.470,52 Kč. včt. DPH.
RM 10/03/2017 - Rada městyse Březno rozhodla o výrobě nových vrat do požární zbrojnice v Dolánkách, cena ve výši 22.748,- Kč. včt. DPH. Výrobu provede Truhlářství - Jan Truneček, IČ: 62010026, DIČ: CZ6508111753.
RM 10/04/2017 - Rada městyse Březno schvaluje odměnu 1.500,- Kč. ...........za správcovství víceúčelového hřiště.
RM 10/05/2017 - Rada městyse Březno schvaluje Rozpočtové opaření č.3 roku 2017: Zvýšení výdajů: 265.000,- Kč. Zvýšení financování z minulých let: 265.000,- Kč. 
Rozhodnutí rady městyse ze dne 31.5.2017/č.11/2017 
RM 11/01/2017 - Rada městyse Březno schvaluje zpracování dokumentu "Protokol o určení vnějších vlivů" na budovu ZŠ čp.115 a MŠA čp. 3 firmou Safety- full ve výši 21.600,- Kč.
RM 11/02/2017 - Rada městyse Březno schvaluje zveřejnit inzerci na pronájem bytu v čp.1 ve ZS na realitní inzerci na internetu do 14.6.2017, kauci snížit na 2 násobek měsíčního nájemného. 
RM 11/03/2017 - Rada městyse Březno schvaluje darovací smlouvu na dar městysi Březno - vyprošťovací zařízení LUKAS GA-2R včetně ruční pumpy + nůžek v příslušenství od ČR - HZS SK se sídlem v Kladně.
RM 11/04/2017 - Rada městyse Březno schvaluje Smlouvu o právu umístit a provést stavbu " Březno - vodovodní a kanalizační přípojka na par.č. 130/5 v k.ú. Březno u MB".
RM 11/05/2017 - Rada městyse Březno schvaluje odměnu za dlouholetou funkci předsedovi přestupkové komise ve výši 2.000,- Kč.
RM 11/06/2017 - Rada městyse Březno schvaluje: Rozpočtové opatření č.4 roku 2017: Výdaje celkem 0,- Kč. Příjmy celkem 0,- Kč. Výdajové položky RO - pouze přesun mezi položkami a paragrafy oproti schválenému rozpočtu.
Rozhodnutí rady městyse ze dne 14.6.2017/č.12/2017
RM 12/01/2017 - Rada městyse Březno schvaluje výrobu a montáž regálů v nářaďovně v sokolovně ve Březně firmou Femont a.s. Dobrovice, IČ: 26418401 ve výši 72.665,- Kč. včt. DPH.
RM 12/02/2017 - Rada městyse Březno schvaluje dle záměru pronájem bytu v čp. 1 ve ZS p. .........Pronájem bytu od 1.7.2017. Kauce ve výši 2 násobku nájemného. 
RM 12/03/2017 - Rada městyse Březno souhlasí s uzavřením smlouvy na zpracování 1 stupně DUR na ČOV Březno - Židněves s firmou D plus projektová a inženýrská a.s. Praha.
RM 12/04/2017 - Rada městyse Březno schvaluje odměnu p. .....ve výši 3.000,-Kč za údržbu VZ + úklid v obci.
RM 12/05/2017 - Rada městyse Březno schvaluje ČEZ distribuci zastoupenou fa. Cihelka Elektromontáže povolení zvláštního užívání místní komunikace ke stavbě Březno, p.č. 452/5, 463/115, Aleš Vondra, IV-12-6021150, spočívající v umístění inž. sítí na silniční pozemek par.č. 463/36 v k. ú. Březno u MB.
RM 12/06/2017 - Rada městyse Březno schvaluje: Rozpočtové opatření č.5 roku 2017: Výdaje celkem - 27.500,- Kč. Příjmy celkem - 3.300,- Kč. Financování z minulých let - 24.200,- Kč. Rozpočet zůstává nadále schodkový.
RM 12/07/2017 - Rada městyse Březno schvaluje využití bezplatné služby firmy Zdeněk Fidler, IČ: 70128774 spočívající ve svozu nepotřebných funkčních výrobků od občanů městyse Března.
RM 12/08/2017 - Rada městyse Březno jmenuje na veřejnou zakázku malého rozsahu "Úprava prostoru před pavilonem II. stupně a chodník areálu zahrady MŠ Březno" výběrovou komisi: členové rady městyse, Mgr. Bělohlávková, TDI Klabanová.
RM 12/09/2017 - Rada městyse Březno schvaluje soudní vymáhání pohledávky za neuhrazení stočného u čp.37 ve výši 3440,- Kč.
RM 12/10/20107 - Rada městyse Březno jako zřizovatel ZŠ a MŠ Březno souhlasí nepřijmout do MŠ pro školní rok 2017/2018 2 leté děti.
Rozhodnutí rady městyse ze dne 28.6.2017/č.13/2017 
RM 13/01/2017 -  Rada městyse Březno vzala na vědomí výsledky zadávacího řízení "Úprava prostoru před pavilonem II. stupně ZŠ Březno a chodník areálu zahrady MŠ Březno"- veřejná zakázka malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., s přihlédnutím k závěrům hodnotící komise.
RM 13/02/2017 - Rada městyse Březno rozhodla o přidělení veřejné zakázky firmě Stavby Koťátko s.r.o., ŠDpálova 298, 50 743 Sobotka, IČ: 26007835, DIČ: CZ 26007835, právní forma :? společnost s ručením omezeným - zakázka " Úprava prostoru před pavilonem II. stupně ZŠ Březno a chodník v areálu zahrady MŠ Březno" v celkové výši 1.820.823,20 Kč, bez DPH - veřejná zakázka malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. s přihlédnutím hodnotící komise.
RM 13/03/2017 - Rada městyse Březno souhlkasí s pokácením 9 ks. stromů na par.č. 74 a 97 v k. ú . Březno u MB v rámci akce "Revitalizace náměstí včetně části příjezdových komunikací a odvodnění" - žadatel Městys Březno (vlastník pozemků).
RM 13/04/2017 - Rada městyse Březno schvaluje: Rozpočtové opatření č.6 roku 2017. Výdaje celkem - 75.000,- Kč. Příjmy celkem - 6.488.252,60 Kč, Financování - -6.413.252,60 Kč. Rozpočtové opatření zvýšení výdajů o 75.000,- Kč. a zvýšení příjmů o 6.488.252,60 Kč. ovlivní vyrovnanost rozpočtu. Rozpočet se stává přebytkový.
RM 13/05/2017 - Rada městyse Březno schvaluje aktualizaci inzerátu na prodej Tatry CAS 32 T815 na internetovém portálu pozary.cz po 14-dnech za cenu 300,- Kč.
RM 13/06/2017 - Rada městyse Březno souhlasí s umístěním reklamního zařízení na upoutávku kavárny cukrárny Dobré ráno ve Březně u MB. Umístění reklamních cedulí ve směru jízdy od obce Kolomuty a ve směru do obce Březno po cyklotrase č. 8148 na dobu neurčitou.
Rm 13/07/2017 - - Rada městyse Březno zadává zpracování "Zadávací dokumentace stavby pro výběr zhotovitele stavby " pro intenzifikaci a rozšíření ČOV Březno - Židněves firmě D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.(zakázka malého rozsahu).
Rozhodnutí rady městyse ze dne 12.7.2017/č.14/2017
RM 14/01/2017 - pronájem sokolovny a víceúčelového hřiště včetně zapůjčení zařízení p.....nájemné ve výši 2300,- Kč.
RM 14/02/2017 - Rada městyse Březno souhlasí se zřízením vjezdu k pozemku par.č. 333/134 p. ....přes pozemek obce 329/15 v k.ú.Březno
RM 14/03/2017 - Rada městyse Březno souhlasí se zřízením vjezdu k pozemku per.č.333/141 p.   přes pozemek obce 329/15 v k.ú.Březno
RM 14/04/2017 - Rada městyse Březno souhlasí s uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo Architekti Hlaváček vyhotovení PDSP 96.195,- Kč. včt. DPH.
RM 14/05/2017 - Rada městyse Březno schvaluje rozpočtové opatření č.7:
Snížení výdajů na komunální rozvoj -75.592,40 Kč.
Úprava prostoru před ZŠ a chodníky v zahradě MŠ 2.205.000,- Kč.
Přebytek financování -2.129.4078.60 Kč.
Rozpočet je rozpočtem vyrovnaným.
Rozhodnutí rady městyse ze dne 26.7.2017/č.15/2017 
RM 15/01/2017 - Rada městyse Březno schvaluje umytí oken v sokolovně úklidovou firmou TÝNA z MB ve výši 2500,- bez DPH + doprava.
RM 15/02/2017 -.Rada městyse Březno souhlasí s navrženou úplnou uzavírkou na silnici II/280 v km. 5,5 - 8,758 u obce Domousnice a Čížovky z důvodu rekonstrukce hráze + vozovky v termínu od 1.8.2017 - 30.6.2018.
RM 15/03/2017 - Rada městyse Březno souhlasí s výměnou 5 ks. kamen v MŠ oddělení Berušky.
RM 15/04/2017 - Rada městyse Březno schvaluje:
Rozpočtové opatření č.8 roku 2017:
výdaje celkem - 1.210,- Kč.
příjmy celkem - 1.210,- Kč.
Rozpočtové opatření zvýšení příjmů i výdajů o 1.210,-Kč. neovlivní vyrovnanost rozpočtu. Rozpočet na rok 2017 zůstává nadále vyrovnaný.
RM 15/05/2017 - Rada městyse Březno schvaluje žádost o nadační příspěvek ve výši 125.900,-Kč. od Nadace ČEZ na výsadbu 9 ks. stromů na dětském hřišti ve Březně.
Rozhodnutí rady městyse ze dne 23.8.2017/č.16/2017
RM 16/01/2017 - Rada městyse Březno vyhlašuje výzvu na úředníka - referenta samosprávy Městyse Březno. Termín nástupu 1.10.2017.
RM 16/02/2017 - Rada městyse Březno souhlasí se zakoupením víceúčelového pěnidla 61199-Sthamex F - 15, 5% (-15 stupňů C)do Scanie pro účely SDH Březno ve výši 35.506,- Kč. včt. DPH.
RM 16/03/2017 - Rada městyse Březno schvaluje Rozpočtové opatření č.9 roku 2017:
Výdaje celkem - 265.000,- Kč.
Příjmy celkem - 265.000,- Kč.
Rozpočtové opatření zvýšení příjmů i výdajů o 265.000,-Kč. neovlivní vyrovnanost rozpočtu. Rozpočet na rok 2017 zůstává nadále vyrovnaný.
RM 16/04/2017 - Rada městyse Březno schvaluje cenovou nabídku Ing. Kadlečka na zpracování PD na stavební řízení akce "Výstavba podzemních kontejnerů ve Březně", celkové náklady ve výši 117.370,- Kč.
RM 16/05/2017 - Rada městyse Březno stanovuje cenu na prodej nábytku ze ZŠ Březno: malá skříň - 20,- Kč., velká skříň - 50,- Kč, psací stoly - 50,- Kč./kus.
RM 16/06/2017 - Rada městyse Březno schvaluje zakoupení 2 ks. dopravních značek P (parkování) vyhrazené zaměstnancům ZŠ a MŠ Březno
Rozhodnutí rady městyse ze dne 6.9.2017/č.17/2017
RM 17/01/2017 - Rada městyse Březno schvaluje objednat 2 ks. stožáru na vyvěšení vlajky před 1 stupeň ZŠ Březno. Cena 5000,- Kč. včt. DPH/1ks.
RM 17/02/2017 - Rada městyse Březno schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č.1/2017 a zřízení lokálního administrátora se ZŠ a MŠ Březno titulu zřizovatele). 
RM 17/03/2017 - Rada městyse Březno souhlasí s prominutím navýšení místního poplatku za TKO pí....., za podmínky úhrady poplatku do 11.9.2017.
RM - 17/04/2017 - Rada městyse Březno souhlasí se snížením obrubníku u čp. 171 v k. ú. Březno z důvodu vybudování budoucí příjezdové cesty k pozemku par.č. 463/74 v k. ú. Březno.
RM 17/05/2017 - Rada městyse Březno souhlasí se zřízením nového vjezdu k čp. 207 par. č. 118/7 v k. ú Březno přes pozemek městyse Březno pař.č. 123 v k.ú. Březno.
RM 17/06/2017 - Rada městyse Březno souhlasí se zřízením vjezdu přes obecní pozemek par.č. 329/15 v k. ú. Březno k budoucímu RD pí. ...... par.č. 333/141 v k. ú. Březno.
RM 17/07/2017 - Rada městyse Březno souhlasí s odprodejem nevyhovujících rozbitých 3 ks. stolních tenisových stolů za cenu 500 Kč/1 ks.
RM 17/08/2017 - Rada městyse Březno schvaluje refundenci mzdy členům SDH Březno panu .......a ....... za školení na řízení SCANIE.
Rozhodnutí rady městyse ze dne 20.9.2017/č.18/2017 
RM 18/01/2017 - Rada městyse Březno rozhoduje o výzvě ke stanovení priorit rozpočtu PO ZŠ a MŠ Březno k financování v roce 2018.
RM 18/02/2017 - Rada městyse Březno schvaluje postup veřejné zakázky na podzemní kontejnery, výjimka z postupu dle interní směrnice organizace pro zadávání zakázek malého rozsahu. Postupováno dle Metodického pokynu při čerpání evropských dotací.
RM 18/03/2017 - Rada městyse Březno schvaluje Rozpočtové opatření č.10 roku 2017: Výdaje celkem - 500,- Kč., příjmy celkem - 500,- Kč., Rozpočtové opatření zvýšení příjmů i výdajů o 500,- Kč. neovlivní vyrovnanost rozpočtu. Rozpočet na rok 2017 zůstává nadále vyrovnaný.
RM 18/04/2017 -  Rada městyse Březno souhlasí se schválením nových členů JSDHO Březno pana Miroslava Tichého a pana Jaroslava Boboka.
RM 18/05/2017 - Rada městyse Březno schválila objednat monitoringu na projekt " Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro jednotku SDH Městys Březno" od firmy SPF Group s.r.o.
RM 18/06/2017 - Rada městyse Březno schválila služby firmy Cleerio s.r.o.Hlavní výkres územního plánu dle metodiky MINIS (grafická část) + Regulativy územního plánu (textová část). Cena 15000,- Kč. bez DPH.
Rozhodnutí rady městyse ze dne 3.10.2017/č.19/2017 
RM 19/01/2017 - Rada městyse Březno schvaluje Rozpočtové opatření č.11 roku 2017. Zvýšení výdajů: 67.450,- Kč. Zvýšení financování z rezervy minulých let: 67.450,- Kč. Rozpočet se stává schodkový.
RM 19/02/2017 - Rada městyse Březno schvaluje zakoupení 50 ks. "Bezpečnostního desatera" pro seniory. cena za 1 ks./19,- Kč.
RM 19/03/2017 - Rada městyse Březno schvaluje aktualizaci zřizovací listiny JSDHO Březno - stávající kategorie JPO III/1.
Rozhodnutí rady městyse ze dne 18.10.2017/č.20/2017
RM 20/01/2017 - Rada městyse Březno schvaluje snížení rozpočtu ZŠ a MŠ Březno na rok 2017 o 2.955.920,- Kč.
RM 20/02/2017 - Rada městyse Březno schvaluje Rozpočtové opatření č.12 roku 2017. Zvýšení příjmů: 18.226,- Kč. Snížení výdajů: 49.224,- Kč. Snížení financování z rezervy minulých let o 67.450,- Kč. Rozpočet na rok 2017 se stává vyrovnaný.
RM 20/03/2017 - Rada městyse Březno schvaluje umístění dopravního zrcadla na lampu VO u čp. 304 ve Březně.
RM 20/04/2017 - Rada městyse Březno souhlasí se stanovením příplatků pro Mgr........ředitelku ZŠ a MŠ Březno - stanovení příplatku za vedení ve výši 31% z tarifního platu na dobu určitou do 31.10.2018. Osobní příplatek stanoven na dobu určitou do 31.10.2017 beze změny.
RM 20/05/2017 - Rada městyse Březno souhlasí se zpracováním technického dokumentu pro kompetence st. úřadu - pověřena pí. starostka.
Rozhodnutí rady městyse ze dne 8.11.2017/č.21/2017
RM 21/01/2017 - Rada městyse Březno schvaluje zakoupení 16 ks dveří do prostor sokolovny.
RM 21/02/2017 - Rada městyse Březno schvaluje bezpečnostní řezy stromů nad chodníkem do Židněvse - výzva majitele zámeckého parku - řešení.
RM 21/03/2017 - Rada městyse Březno souhlasí se stanovením příplatku pro Mgr. .....- ředitelku ZŠ a MŠ Březno - stanovení příplatku za vedení ve výši 42% z tarifního platu na dobu určitou do 31.10.2018. Osobní příplatek beze změny s platností do 31.10.2018 a zrušení RM 20/04/2017 z 18.10.2017.
RM 21/04/2017 - Rada městyse Březno schvaluje rozpočtovou změnu pro rozpočet ZŠ a MŠ Březno ve výši 41.600,- Kč - pouze přesun finančních položek.
RM 21/05/2017 - Rada městyse Březno schvaluje pronájem sokolovny SK Židněves pro trénink družstva přípravky od 1.12.2017 do 28.2.2018. Cena pronájmu za 1 hod./120,- Kč.
RM 21/06/2017 - Rada městyse Březno schvaluje Rozpočtové opatření č.13 roku 2017: Zvýšení výdajů: 68.9+00,- Kč. Zvýšení financování z rezervy minulých let: 68.900,- Kč. Rozpočet na rok 2017 se stává schodkový.
RM 21/07/2017 - Rada městyse Březno schvaluje SDH Březno uvolnění prostředků z asistence ve výši 30.250,- Kč na nový záložní zdroj FEROPORT KOMLET.